sobota, 01 duben 2017
Zveřejněno v Aktuality
čtvrtek, 01 červen 2017
Zveřejněno v Aktuality

podporil UK logo svisle MODRE CMYK

Rozšíření veřejného osvětlení v obci bylo podpořeno investiční dotací z Programu obnovy venkova  Ústeckého kraje ve výši 72.000,- Kč.

Celkové náklady projektu činily 105.799,- Kč

Postaveno bylo celkem 6 nových světel, které osvětlují komunikaci ke "starému hřbitovu" v místech nové výstavby rodinných domů.

Realizováno 1.4.2017 - 23.5.2017

sobota, 01 duben 2017
Zveřejněno v Aktuality

podporil UK logo svisle MODRE CMYK

"KANALIZACE VRŠOVICE A PŘEVOD SPLAŠKOVÝCH VOD NA ČOV LOUNY"

PODPOŘENO INVESTIČNÍ DOTACÍ Z ÚSTECKÉHO KRAJE VE VÝŠI 2.878.959,- Kč

pátek, 20 leden 2017
Zveřejněno v Aktuality

Svoz odpadů probíhá v obci vždy ve středu, 14-ti denní svoz je vždy v lichou středu 

Přehled plateb za odpady

 

Jakoukoliv změnu, tj. velikost nádoby nebo změnu četnosti svojů je třeba nahlásit obecnímu úřadu, aby Vám mohla být poskytnuta odpovídající známka.

 

Kombinovaný svoz 

1.10. - 30.4.  ..................1x za 7 dní

1.5. - 30.9. .....................1x za 14 dní

 

Sběr bioodpadu - leták 

čtvrtek, 02 červen 2016
Zveřejněno v Aktuality

Obec získala příslib dotace na vybudování kanalizace. Za předpokladu, že zdárně projdeme výběrovým řízení a koncesním řízením na provozovatele, mohlo by na jaře 2017 být započato s výstavbou.

Ve výběrovém řízení byl vybrán zhotovitel stavby - PRESSKAN a BAK.

 

Stavební připravenost objektů, které se budou na kanalizaci napojovat - leták

Adresa

Obecní úřad Vršovice:

  • Vršovice 74, 440 01 Louny
  • +420 415 676 120

Úřední hodiny pro veřejnost

  • pondělí 8:00 - 10:00
  • úterý 17:00 - 18:00
  • středa 8:00 - 10:00
  • čtvrtek 17:00 - 18:00

 

Úřední hodiny starostky

  • Po-Pá 8-11 hodin (dle možností)
  • tel. 777 975 294

Úřední hodiny místostarosty

  • Úterý 17:00-18:00 h
  • tel. 603 357 800

Telefonický kontakt

Starosta obce: Pavlína Adamová, tel. 777 975 294

Místostarosta obce: Kamil Plíšek, tel. 725 061 109

Účetní: Lada Slobodníková - tel. 776 114 305