čtvrtek, 13 prosinec 2018
Zveřejněno v Aktuality

Přehled cen za odpady v roce 2019

Smlouvy na odpady budou uzavírány od 4.2.2019 do 1.3.2019

úterý, 03 červenec 2018
Zveřejněno v Aktuality

Knihu vydanou u příležitosti oslav výročí obce Vršovice je možné zakoupit na obecním úřadě ve Vršovicích v době úředních hodin, u starostky obce na adrese Vršovice čp. 141 (tel. 777 975 294) nebo u p.  Jiřího Malce, na adrese Vršovice čp. 130. Cena knihy je 250,- Kč. 

úterý, 19 prosinec 2017
Zveřejněno v Aktuality

Termín zahájení je stanoven na 2.1.2018. 

Od 18.12.2017 je možné uzavírat na obecním úřadě smlouvy o odvádění odpadních vod. Při podpisu smlouvy bude s občany domluven termín, kdy se k němu dostaví zaměstnanci obce a zprovozní čerpcí šachtu. 

Obec Vršovice bude provozovatelem kanalizace a bude vybírat platby za  stočné. Vodné nadále bude placeno SČVK, a.s.

K podpisu smlouvy si promyslete výši záloh na úhradu stočného. 

Zprovoznění čerpací šachty a kanalizační přípojky provádí výhradně zaměstnanci obce na základě předem domluveného termínu. 

Provozní řád kanalizace Vršovice

Kanalizační řád Louny

sobota, 01 duben 2017
Zveřejněno v Aktuality
čtvrtek, 01 červen 2017
Zveřejněno v Aktuality

podpora

Rozšíření veřejného osvětlení v obci

bylo podpořeno investiční dotací z

Programu obnovy venkova  Ústeckého kraje

ve výši 72.000,- Kč.

Celkové náklady projektu činily 105.799,- Kč

Postaveno bylo celkem 6 nových světel, které osvětlují

komunikaci ke "starému hřbitovu" v místech nové

výstavby rodinných domů.

Realizováno 1.4.2017 - 23.5.2017

sobota, 01 duben 2017
Zveřejněno v Aktuality

podpora

"KANALIZACE VRŠOVICE A PŘEVOD SPLAŠKOVÝCH VOD NA ČOV LOUNY"

PODPOŘENO INVESTIČNÍ DOTACÍ Z ÚSTECKÉHO KRAJE VE VÝŠI 2.878.959,- Kč

Strana 1 z 2

Adresa

Obecní úřad Vršovice:

  • Vršovice 74, 440 01 Louny
  • +420 415 676 120

Úřední hodiny pro veřejnost

  • pondělí 8:00 - 10:00
  • úterý 17:00 - 18:00
  • středa 8:00 - 10:00
  • čtvrtek 17:00 - 18:00

 

Úřední hodiny starostky

  • Po-Pá 8-11 hodin (dle možností)
  • tel. 777 975 294

Úřední hodiny místostarosty

  • Úterý 17:00-18:00 h
  • tel. 603 357 800

Telefonický kontakt

Starosta obce: Pavlína Adamová, tel. 777 975 294

Místostarosta obce: Kamil Plíšek, tel. 725 061 109

Účetní: Lada Slobodníková - tel. 776 114 305