úterý, 26 březen 2019
Zveřejněno v Archiv

Volby do Evropského parlamentu 2019

Termín konání voleb: 24.5.2019 od 14.00 h do 22.00 h

                                25.5.2019 od 8.00 do 14.00 h

Volební okrsek Vršovice - budova obecního úřadu, Vršovice čp. 74, přízemí

Minimální počet členů OVK - 4

Informace pro voliče, který změní trvalý pobyt po 14.4.2019

Žádost o voličský průkaz lze podat osobně, písemně s ověřeným podpisem nebo prostřednictvím datové schránky. Voličské průkazy se vydávají od 9.5.2019

 

pondělí, 18 březen 2019
Zveřejněno v Archiv
čtvrtek, 20 prosinec 2018
Zveřejněno v Archiv

Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny, ukončil dne 17.12.2018 revizi údajů katastru nemovitostí v k.ú. Vršovice u Loun, obec Vršovice.

Nesouladům, ke kterým dosud nebyly předloženy příslušné listiny k zápisu, byly v katastru založeny záznamy pro další řízení (záznam se zobrazuje na LV v aplikaci www.cuzk.cz - nahlížení do katastru).

Změny údajů o nemovitostech (např. změna druhu pozemku, sloučení parcel apod.), které podléhají ohlášení správci daně, je nutné ohlásit finančnímu úřadu do 31.1.2019 (nové daňové přiznání)!!

Adresa

Obecní úřad Vršovice:

  • Vršovice 74, 440 01 Louny
  • +420 415 676 120

Úřední hodiny pro veřejnost

  • pondělí 8:00 - 10:00
  • úterý 17:00 - 18:00
  • středa 8:00 - 10:00
  • čtvrtek 17:00 - 18:00

 

Úřední hodiny starostky

  • Po-Pá 8-11 hodin (dle možností)
  • tel. 777 975 294

Úřední hodiny místostarosty

  • Úterý 17:00-18:00 h
  • tel. 603 357 800

Telefonický kontakt

Starosta obce: Pavlína Adamová, tel. 777 975 294

Místostarosta obce: Kamil Plíšek, tel. 725 061 109

Účetní: Lada Slobodníková - tel. 776 114 305