středa, 29 červen 2022
Zveřejněno v Archiv

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje - aktualizace 2020 - návrh koncepce byl uveřejněn na úřední desce kraje

Souhrnná zpráva

Do návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví lze
nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách

https://mzp.cz/sea

kód koncepce ULK025K (https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_ULK025K?lang=cs)

a také přímo na webu PRVK Ústeckého kraje https://prvk.kr-ustecky.cz/.

Adresa

Obecní úřad Vršovice:

  • Vršovice 74, 440 01 Louny
  • +420 415 676 120

Úřední hodiny pro veřejnost

  • pondělí 8:00 - 10:00
  • úterý 17:00 - 18:00
  • středa 8:00 - 10:00
  • čtvrtek 17:00 - 18:00

 

Úřední hodiny starostky

  • Po-Pá 8-11 hodin (dle možností)
  • tel. 777 975 294

Úřední hodiny místostarosty

  • Úterý 17:00-18:00 h
  • tel. 603 357 800

Telefonický kontakt

Starosta obce: Pavlína Adamová, tel. 777 975 294

Místostarosta obce: Kamil Plíšek, tel. 725 061 109

Účetní: Lada Slobodníková - tel. 776 114 305