Střet zájmů

Podle zákona č.159/2006 Sb. vede Obecní úřad Vršovice registr čestných prohlášení o činnostech, o majetku, příjmech, darech a závazcích veřejných funkcionářů. Pro Obec Vršovice to jsou oznámení starosty a místostarosty. Registr oznámení vede evidenční orgán, kterým je starosta obce. Čestná prohlášení jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě ve Vršovicích, Vršovice čp. 74, u starosty obce, tel. 777 975 294

Adresa

Obecní úřad Vršovice:

  • Vršovice 74, 440 01 Louny
  • +420 415 676 120

Úřední hodiny pro veřejnost

  • pondělí 8:00 - 10:00
  • úterý 17:00 - 18:00
  • středa 8:00 - 10:00
  • čtvrtek 17:00 - 18:00

 

Úřední hodiny starostky

  • Po-Pá 8-11 hodin (dle možností)
  • tel. 777 975 294

Úřední hodiny místostarosty

  • Úterý 17:00-18:00 h
  • tel. 603 357 800

Telefonický kontakt

Starosta obce: Pavlína Adamová, tel. 777 975 294

Místostarosta obce: Kamil Plíšek, tel. 725 061 109

Účetní: Lada Slobodníková - tel. 776 114 305