pondělí, 25 únor 2019
Zveřejněno v Úřední deska

Rozpočtové opatření č. 1/2019 bylo uveřejněno v záložce "Rozpočet"

pátek, 21 prosinec 2018
Zveřejněno v Úřední deska

Rozpočet pro rok 2019 schválený dne 20.12.2018 byl uveřejněn v záložce "Rozpočet"

pátek, 21 prosinec 2018
Zveřejněno v Úřední deska

Rozpočtové opatření č. 5 roku 2018 ze dne 20.12.2018 bylo uveřejněno v záložce "Rozpočet".

pondělí, 10 prosinec 2018
Zveřejněno v Úřední deska

Zpracováním inženýrskogeologického průzkumu byla pověřena společnost 4G consite s.r.o, Praha 6

Práce budou prováděny v době od ledna do března 2019

Podklad pro zpracování plánu společných zařízení v rámci návrhu KoPÚ

Pověření pro zástupce zpracovatele ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti

Na obecním úřadě ve Vršovicích je od 2.7.2018 vyložen soupis nároků vlastníků pozemků podle jejich ceny, výměry, vzdálenosti a druhu, a to včetně omezení vyplývajících ze zástavního práva, předkupního práva a věcného práva. 

Soupis nároků bude vyložen po dobu 15-ti dnů na obecním úřadě i na pobočce Státního pozemkového úřadu v Lounech. 

Námitky k předloženému soupisu nároků mohou vlastníci pozemků uplatnit u Státního pozemkového úřadu v Lounech, Pražská 765 v termínu do 19.7.2018. 

Oznámení

 

ZÁPIS Z ÚVODNÍHO JEDNÁNÍ dne 2.10.2017 ve Vršovicích

OZNÁMENÍ o zahájení zjišťování průběhu hranic pozemků

Mapa KPÚ

Oznámení o zahájení KPÚ

středa, 30 květen 2018
Zveřejněno v Úřední deska

Závěrečný účet obce Vršovice za rok 2017 schválený zastupitelstvem obce dne 29.5.2018 byl uveřejněn v záložce "Rozpočet"

Adresa

Obecní úřad Vršovice:

  • Vršovice 74, 440 01 Louny
  • +420 415 676 120

Úřední hodiny pro veřejnost

  • pondělí 8:00 - 10:00
  • úterý 17:00 - 18:00
  • středa 8:00 - 10:00
  • čtvrtek 17:00 - 18:00

 

Úřední hodiny starostky

  • Po-Pá 8-11 hodin (dle možností)
  • tel. 777 975 294

Úřední hodiny místostarosty

  • Úterý 17:00-18:00 h
  • tel. 603 357 800

Telefonický kontakt

Starosta obce: Pavlína Adamová, tel. 777 975 294

Místostarosta obce: Kamil Plíšek, tel. 725 061 109

Účetní: Lada Slobodníková - tel. 776 114 305