Zápisy z jednání

2020

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 28.1.2020

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 29.4.2020

   1. Smlouva o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu obce pro SD Jednota Podbořany

   2. Pohřební řád Obce Vršovice

   3. Rozpočtové opatření č. 3/2020

 

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 4.6.2020

   1. Účetní závěrka 2019 + závěrečný účet 2019

   2. Smlouva na přezkoumání hospodaření za rok 2020

   3. Rozpočtové opatření č. 4/2020

   4. Rozpočtové opatření č. 5/2020

  

2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 6.12.2019

   1. Rozpočet pro rok 2020

   2. Kalkulace stočné 2020

 USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 28.11.2019

   1. Rozpočtové opatření č. 8  

   2. Ceníky Marius Pedersen

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 16.10.2019

  1. Rozvojová strategie obce pro období 2020 - 2025

  2. Plán společných zařízení v rámci KoPÚ - mapa

                                                                        - technická zpráva

 

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 18.9.2019

 

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 30.7.2019

    1. Dodatek ke smlouvě o dílo s Herkul a.s.

    2. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě s ČEZ Distribuce a.s.

 

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 23.7.2019

    1. Rozpočtové opatření č. 5/2019

 

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 30.5.2019

    1. Účetní závěrka za rok 2018

    2. Přílohy účetní závěrky

    3. Závěrečný účet za rok 2018 

    4. Smlouva s KB o zajištění úvěru na opravu komunikací

    5. Rozpočtové opatření č. 3/2019

    6. Střednědobý rozpočtový výhled 2020-2023

    7. Smlouva s KB o zajištění povoleného debetu

   

 

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 6.5.2019

    1. OZV 1/2019, kterou se stanovuje místní poplatkek ze psů

    2. OZV 2/2019, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, pepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Vršovice

    3. Dodatek ke smlouvě o dílo s Milanem Nipauerem na rekonstrukci čp. 132

    4. Smlouva s LN Audit s.r.o.

 

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 17.4.2019

    1. Rozpočtové opatření č. 2/2019

 

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 26.3.2019

   1. Smlouva o dílo s HERKUL a.s.

   2. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě - kanalizace Vršovice

   3. Stanovy DSO Perucko

   4. Dohoda Severočeská stavební a.s. Ústí n.L.

 

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 22.2.2019

   1. Smlouva s ČEZ Distribuce a.s. o zřízení služebnosti IS

   2. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace od ÚK

   3. Smlouva o poskytnutí příspěveku Jednota, spotřební družstvo Podbořany

   4. Smlouva o zřízení věcného břemen služebnosti IS - vzor

   5. Rozpočtové opatření č. 1/2019

   6. Smlouva o spolupráci s Městskou knihovnou Louny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Adresa

Obecní úřad Vršovice:

  • Vršovice 74, 440 01 Louny
  • +420 415 676 120

Úřední hodiny pro veřejnost

  • pondělí 8:00 - 10:00
  • úterý 17:00 - 18:00
  • středa 8:00 - 10:00
  • čtvrtek 17:00 - 18:00

 

Úřední hodiny starostky

  • Po-Pá 8-11 hodin (dle možností)
  • tel. 777 975 294

Úřední hodiny místostarosty

  • Úterý 17:00-18:00 h
  • tel. 603 357 800

Telefonický kontakt

Starosta obce: Pavlína Adamová, tel. 777 975 294

Místostarosta obce: Kamil Plíšek, tel. 725 061 109

Účetní: Lada Slobodníková - tel. 776 114 305