Zápisy z jednání

 

2018

1. ZÁPIS ZE DNE 1.2.2018

    1. Střednědobý rozpočtový výhled 2019-2023

    2. Smlouva o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 773/26

    3. Smlouva s Městskou knihovnou Louny

 

2. ZÁPIS ZE DNE 20.2.2018

    1. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě

    2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu s ČEZ Distribuce

   3. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti s ČEZ Distribuce

   4. Smlouva o dílo na poskytnutí administrativní podpory a služeb

   5. Smlouva o dílo na organizací zadávacího řízení

   6. Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Vršovice

   7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017

 

3. ZÁPIS ZE DNE 27.3.2018

   1. Zadávací dokumentace "Rekonstrukce nevyužívané budovy čp. 132 v obci Vršovice"

   2. Návrh smlouvy o dílo

   3. Rozpočtové opatření č. 1/2018

 

4. ZÁPIS ZE DNE 3.5.2018

   1. Smlouva s ČEZ Distribuce - čp. 132/1

   2. Smlouva s ČEZ Distribuce - čp. 132/2

   3. Výzva k podání nabídky č. 2

 

5. ZÁPIS ZE DNE 29.5.2018

   1. Závěrečný účet obce za rok 2017 se všemi přílohami

   2. Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje

   3. Návrh smlouvy o závazku veřejné služby - MAD Louny

   4. Smlouva kupní

   5. Smlouva pachtovní

   6. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě - Obec Černčice, Agrospol Blšany v.o.s. a paní M.K.

 

6. ZÁPIS ZE DNE 28.6.2018

   1. rozpočtové opatření 2/2018

   2. smlouva o smlouvě budoucí na VB služebnosti IS

 

7. ZÁPIS ZE DNE 23.8.2018

   1. rozpočtové opatření č. 3/2018

   2. smlouva s Povodím Ohře s.p. o zřízení VB služebnosti IS

   3. smlouva s Ústeckým krajem, zast. SÚS ÚK o zřízení VB služebnosti IS

   4. zpráva o uplatňování územního plánu Vršovice

   5. zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření obce

 

8.ZÁPIS ZE DNE 2.10.2018

    1. Smlouva s EUPORA s.r.o.

 

9. ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRŠOVICE ZE DNE 29.10.2018

 

10. USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 13.11.2018

      1. jednací řád ZO

     

11. USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 22.11.2018

      1. rozpočtové opatření č. 4/2018

     

12. USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 11.12.2018

      1. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 191/2018/TPČ

      

13. USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 17.12.2018

       1. Smlouva o úvěru reg. č. 99022147428

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Adresa

Obecní úřad Vršovice:

  • Vršovice 74, 440 01 Louny
  • +420 415 676 120

Úřední hodiny pro veřejnost

  • pondělí 8:00 - 10:00
  • úterý 17:00 - 18:00
  • středa 8:00 - 10:00
  • čtvrtek 17:00 - 18:00

 

Úřední hodiny starostky

  • Po-Pá 8-11 hodin (dle možností)
  • tel. 777 975 294

Úřední hodiny místostarosty

  • Úterý 17:00-18:00 h
  • tel. 603 357 800

Telefonický kontakt

Starosta obce: Pavlína Adamová, tel. 777 975 294

Místostarosta obce: Kamil Plíšek, tel. 725 061 109

Účetní: Lada Slobodníková - tel. 776 114 305