Vytisknout tuto stránku

Zápisy z jednání

  • středa, 15 únor 2017

2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 30.7.2019

    1. Dodatek ke smlouvě o dílo s Herkul a.s.

    2. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě s ČEZ Distribuce a.s.

 

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 23.7.2019

    1. Rozpočtové opatření č. 5/2019

 

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 30.5.2019

    1. Účetní závěrka za rok 2018

    2. Přílohy účetní závěrky

    3. Závěrečný účet za rok 2018 

    4. Smlouva s KB o zajištění úvěru na opravu komunikací

    5. Rozpočtové opatření č. 3/2019

    6. Střednědobý rozpočtový výhled 2020-2023

    7. Smlouva s KB o zajištění povoleného debetu

   

 

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 6.5.2019

    1. OZV 1/2019, kterou se stanovuje místní poplatkek ze psů

    2. OZV 2/2019, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, pepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Vršovice

    3. Dodatek ke smlouvě o dílo s Milanem Nipauerem na rekonstrukci čp. 132

    4. Smlouva s LN Audit s.r.o.

 

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 17.4.2019

    1. Rozpočtové opatření č. 2/2019

 

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 26.3.2019

   1. Smlouva o dílo s HERKUL a.s.

   2. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě - kanalizace Vršovice

   3. Stanovy DSO Perucko

   4. Dohoda Severočeská stavební a.s. Ústí n.L.

 

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 22.2.2019

   1. Smlouva s ČEZ Distribuce a.s. o zřízení služebnosti IS

   2. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace od ÚK

   3. Smlouva o poskytnutí příspěveku Jednota, spotřební družstvo Podbořany

   4. Smlouva o zřízení věcného břemen služebnosti IS - vzor

   5. Rozpočtové opatření č. 1/2019

   6. Smlouva o spolupráci s Městskou knihovnou Louny

 

 

 

 

2018 
ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRŠOVICE ZE DNE 29.10.2018

 

 USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 13.11.2018

      1. jednací řád ZO

     

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 22.11.2018

      1. rozpočtové opatření č. 4/2018

    

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 11.12.2018

      1. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 191/2018/TPČ

      2. Průvodní zpráva k nástoji udržitelnosti

      3. Plán financování obnovy OPŽP

      4. Plán financování obnovy MZ

      5. Kalkulace stočné 2019

      

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 17.12.2018

       1. Smlouva o úvěru reg. č. 99022147428

 

 USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 20.12.2018

       1. Rozpočtové opatření č. 5/2018

       2. schválený rozpočet 2019