Odpady

Zpráva o odpadech za rok 2022

Zpráva o odpadech za rok 2021

Od 1.1.2022 zavádíme místní poplatek z objednané kapacity, kdy kapacita je velikost nádoby. Sazba poplatku činí 1,- Kč za litr. Výše úhrady se vypočte jako součin sazba x velikost nádoby x počet svozů za měsíc x počet měsíců. Poplatkovým obdobím je kalendářní rok.

Platí se pouze nádoby na směsný komunální odpad (dále jen SKO, černé).

Výše poplatku dle kapacity nádoby

Tento místní poplatek se platí zpětně. Úhrady budou vybírány až v období od 1. do 31.1.2023.

Vaší povinností bude učinit nejpozději do 15.1.2022 ohlašovací povinnost. Správa místních poplatků za komunální odpad se řídí zákonem o místních poplatcích a zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo využívá na odpady bílé pytle, tak kapacita tohoto pytle je 120 l, což představuje 120,- Kč za 1 ks bílého pytle. Na pytle se vztahuje stejná ohlašovací povinnost, množství určujete sami, dají se v průběhu roku dokupovat, platit se budou taktéž až v lednu 2023.

Ohlašovací povinnost - formulář 

Od ledna 2022 začne obec využívat systém Door 2 door i na plasty a papír. Každá nemovistost, která projevila zájem, obdržela popř. ještě obdrží, samostatnou nádobu na plasty a samostatnou nádobu na papír. Tyto nádoby (plast popř. papír) budou vyváženy od ledna 2022 dle harmonogramu - zde.

Obecně závazná vyhláška č. 1/12021, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

 

SMĚSNÉ KOMUNÁLNÍ ODPADY - POPELNICE

Každý vlastník nemovitosti má možnost vybrat si velikost nádoby (60 l, 80 l, 120 l, 240 l). 

 

PYTLE NA VYTŘÍDĚNÉ SLOŽKY KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ - nápojové kartony a kovy, JSOU K DISPOZICI ZDARMA V KANCELÁŘI OBECNÍHO ÚŘADU POPŘ. U ZAMĚSTNANCŮ OBCE. NAPLNĚNÉ PYTLE SE ODKLÁDAJÍ NA SBĚRNÉM MÍSTĚ. 

 

SBĚRNÉ MÍSTO - DVŮR OBECNÍHO ÚŘADU

OTEVÍRACÍ DOBA OD 1.4.-31.10.  PO - PÁ 8.00 - 17.00 h, SO, NE, SVÁTKY 9.00 - 17.00 h 

OTEVÍRACÍ DOBA OD 1.11.-31.3   PO - PÁ 8.00 - 15.00 h, SO, NE, SVÁTKY ZAVŘENO

 

BIOODPAD

KOVY

VYSLOUŽILÉ ELEKTRO

NÁPOJOVÉ KARTONY - PYTLOVÝ SBĚR

KOVY - PYTLOVÝ SBĚR

JEDLÉ OLEJE A TUKY

 

 

SBĚRNÝ DVŮR MĚSTA LOUNY

Od 1.1.2020 máte možnost využívat sběrný dvůr města Loun, který provozuje Marius Pedersen a.s. Po předložení občanského průkazu, osoba starší 15-ti let.

Otevírací doba sběrného dvora

PO - PÁ   8.00 h - 18.00 h

So - NE 10.00 h - 17.00 h

Seznam a stanové množství odpadů, které zde můžete odložit:

OBJEMNÝ ODPAD ZDARMA do dosažení LIMITu 300 kg/osoba/rok

odpad který se svým rozměrem nevejde do popelnice, např. nábytek, matrace, koberce, linolea, dveře, WC, umyvadla, keramika, plast, sklo (průmyslové, které nelze odložit do zeleného kontejneru)

NEBEZPEČNÉ SLOŽKY KOMUNÁLNÍHO ODPADU - ZDARMA

SUŤ VYTŘÍDĚNÁ - ZDARMA do dosažení LIMITu 500 kg/osoba/rok

STAVEBNÍ ODPAD S OBSAHEM AZBESTU - ZDARMA do dosažení LIMITu 200 kg/osoba/rok

SMĚSNÉ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (znečištěné) - ZDARMA do dosažení LIMITu 300 kg/osoba/rok

Sběr objemného a nebezpečného odpadu v obci bude min. 1x za rok. Nebudou přebírány žádné stavební odpady a pneumatiky. 

Adresa

Obecní úřad Vršovice:

  • Vršovice 74, 440 01 Louny
  • +420 415 676 120

Úřední hodiny pro veřejnost

  • pondělí 8:00 - 10:00
  • úterý 17:00 - 18:00
  • středa 8:00 - 10:00
  • čtvrtek 17:00 - 18:00

 

Úřední hodiny starostky

  • Po-Pá 8-11 hodin (dle možností)
  • tel. 777 975 294

Úřední hodiny místostarosty

  • Úterý 17:00-18:00 h
  • tel. 603 357 800

Telefonický kontakt

Starosta obce: Pavlína Adamová, tel. 777 975 294

Místostarosta obce: Kamil Plíšek, tel. 725 061 109

Účetní: Lada Slobodníková - tel. 776 114 305