Vytisknout tuto stránku

Kanalizace

  • úterý, 02 duben 2019

STOČNÉ 2020

Stočné od 1.1.2020 53,- Kč /obec není plátcem DPH/

Kalkulace pro rok 2020

 

INFORMACE

Tlaková kanalizace Vršovice byla zprovoněna ke dni  2.1.2018. 

Vlastníkem a zároveň provozovatelem je Obec Vršovice.

Zodpovědná osoba: ing. Robert Klement

Stočné od 2.1.2018 50,60 Kč  /obec není plátcem DPH/

Stočné od 1.1.2019 50,60 Kč  /obec není plátcem DPH/

stočné od 1.1.2020 53,- Kč /obec není plátcem DPH/

Obec Vršovice jako provozovatel kanalizace  vybírá platby za  stočné. Vodné nadále bude placeno SČVK, a.s.

S odběrateli jsou uzavírány smlouvy o odvádění odpadních vod.

Ponecháváme na rozhodnutí odběratele zda a v jaké výši bude hradit zálohy na stočné.

Stočné je možné hradit bezhotovostně na účet obce u KB a.s.Louny č.ú. 16627481/0100 nebo v hotovosti do pokladny obce.

Zprovoznění čerpací šachty a kanalizační přípojky provádí výhradně zaměstnanci obce na základě předem domluveného termínu. 

 

Provozní řád kanalizace Vršovice

Kanalizační řád Louny