Vytisknout tuto stránku

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vršovice u Loun

  • pondělí, 10 prosinec 2018

Rozhodnutí o schválení návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Vršovice u Loun 

Aktualizovaný plán společných zařízení

Technická zpráva

Mapa

 

Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Vršovice u Loun 

Plán společných zařízení schválený dne 16.10.2019 zastupitelstvem obce Vršovice -mapa, textová část

Zpracováním inženýrskogeologického průzkumu byla pověřena společnost 4G consite s.r.o, Praha 6

Práce budou prováděny v době od ledna do března 2019

Podklad pro zpracování plánu společných zařízení v rámci návrhu KoPÚ

Pověření pro zástupce zpracovatele ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti

ZÁPIS Z ÚVODNÍHO JEDNÁNÍ dne 2.10.2017 ve Vršovicích

OZNÁMENÍ o zahájení zjišťování průběhu hranic pozemků

Mapa KoPÚ

Oznámení o zahájení KoPÚ