pondělí, 10 prosinec 2018
Zveřejněno v Úřední deska

 Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu o zrušení rozhodnutí čj. SPU 447250/2020 ze dne 18.12.2020

Odvolání proti rozhodnutí Státního pozemkového úřadu ČR ve věci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Vršovice u Loun

Oznámení o podaném odvolání

Odvolání

Rozhodnutí o schválení návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Vršovice u Loun 

Aktualizovaný plán společných zařízení

Technická zpráva

Mapa

 

Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Vršovice u Loun 

Plán společných zařízení schválený dne 16.10.2019 zastupitelstvem obce Vršovice -mapa, textová část

Zpracováním inženýrskogeologického průzkumu byla pověřena společnost 4G consite s.r.o, Praha 6

Práce budou prováděny v době od ledna do března 2019

Podklad pro zpracování plánu společných zařízení v rámci návrhu KoPÚ

Pověření pro zástupce zpracovatele ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti

ZÁPIS Z ÚVODNÍHO JEDNÁNÍ dne 2.10.2017 ve Vršovicích

OZNÁMENÍ o zahájení zjišťování průběhu hranic pozemků

Mapa KoPÚ

Oznámení o zahájení KoPÚ

pondělí, 01 leden 2018
Zveřejněno v Úřední deska

Vojenská střelnice Vršovice - přehled střeleb

Leden 2023

 2., 3., 4., 5., 9., 10., 11., 12., 16., 17., 18., 19., 23., 24., 25., 26., 30. a 31.ledna 2023 v době od 9.00 h do 14.00 h

 

 Únor 2023

1., 2., 6., 7., 8., 9., 13., 14., 15., 16., 20., 21., 22., 23., 27. a 28. února 2023 v době od 9.00 do 14.00 h

 

Adresa

Obecní úřad Vršovice:

  • Vršovice 74, 440 01 Louny
  • +420 415 676 120

Úřední hodiny pro veřejnost

  • pondělí 8:00 - 10:00
  • úterý 17:00 - 18:00
  • středa 8:00 - 10:00
  • čtvrtek 17:00 - 18:00

 

Úřední hodiny starostky

  • Po-Pá 8-11 hodin (dle možností)
  • tel. 777 975 294

Úřední hodiny místostarosty

  • Úterý 17:00-18:00 h
  • tel. 603 357 800

Telefonický kontakt

Starosta obce: Pavlína Adamová, tel. 777 975 294

Místostarosta obce: Kamil Plíšek, tel. 725 061 109

Účetní: Lada Slobodníková - tel. 776 114 305